De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten en de energiesector geadviseerd over privacyvriendelijke manieren om hulp te bieden aan mensen met ernstige schulden. Zodat zij beter in staat zijn om die mensen tijdig te helpen. Betrokken ministeries gaan intussen de relevante wet- en regelgeving verduidelijken.

Gemeenten zijn in bepaalde gevallen verplicht om hulp te bieden aan mensen met ernstige schulden. Bijvoorbeeld als een gemeente van een energieleverancier hoort dat iemand langere tijd de rekening niet betaalt.

Maar volgens gemeenten en energieleveranciers maakt de nationale wet- en regelgeving onvoldoende duidelijk welke gegevens van mensen zij hiervoor met elkaar mogen uitwisselen, en hoe vaak. Gemeenten hebben daardoor moeite om mensen met ernstige schulden tijdig de hulp te bieden die zij nodig hebben.

AP brengt partijen rond de tafel

Om duidelijkheid te helpen verschaffen, heeft de AP, op verzoek van de VNG, de verschillende partijen rond de tafel gebracht. De AP heeft relevante wet- en regelgeving geanalyseerd en aangegeven welke privacywaarborgen er vereist zijn.

De verantwoordelijke ministeries (EZK en SZW) gaan aan de slag met het verduidelijken van het bestaande beleid in de wet.

De AP heeft aangeboden om hierbij op hoofdlijnen mee te kijken. Over de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) brengt de AP ook formeel een wetgevingsadvies uit.