Een gezamenlijk traject gaat zorgen voor verbetering in de samenwerking tussen Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam-Amstelland en Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Hiermee geven de organisaties gehoor aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Onmacht’.

Aanleiding voor het onderzoek was de dood van een veertienjarig meisje vorig jaar. Zij werd doodgeschoten door haar vader, die daarna ook zichzelf doodde. In het onderzoek werden 19 maanden hulpverlening, verleend door elf instellingen, geanalyseerd en zijn verbeterpunten benoemd. Ook is gekeken naar de rechtsgang en het perspectief van de moeder.

De verbeteringen die de organisaties voor ogen hebben zijn samengevat in een verbeterbelofte. Er is bewust niet gekozen voor een maatregelenpakket met het risico te verzanden in regels en protocollen. Gekozen is voor verbeterbelofte waarin de betrokken organisaties zich nadrukkelijk richten op een gedragen en duurzame verbetering.

Eerste stappen

De eerste concrete stappen op de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport zijn inmiddels gezet:

  • Meer samenwerking, stap voor stap naar een nieuwe gezamenlijke aanpak;
  • Betere aansluiting met de volwassen GGZ;
  • Vergroten expertise bij professionals.

“Wij kunnen niets veranderen aan wat er is gebeurd, maar kunnen slechts onze verantwoordelijkheid nemen door zorg te dragen voor een betere toekomst,” aldus de bestuurders van de betrokken organisaties in een gezamenlijke toelichting aan Simone Kukenheim, wethouder Jeugdzorg in Amsterdam.