Amsterdam komt met eigen maatregelen voor burgers die het financieel moeilijk hebben. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de zogeheten Agenda Bestaanszekerheid. Ze doen dat omdat “vanuit het Rijk structurele maatregelen uitblijven”, aldus wethouders Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken).

“In deze agenda komt Amsterdam met een totaalpakket aan maatregelen, wat ervoor zorgt dat mensen met weinig geld zoveel mogelijk op ons kunnen rekenen”, aldus de wethouders. “We hebben bestaande regelingen tegen het licht gehouden, regelingen verbeterd en het is een basis om nieuwe maatregelen aan toe te voegen. Daarnaast volgen we het advies van de Commissie Sociaal Minimum door meer te werken vanuit vertrouwen. Maar voor structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid moet het nieuwe kabinet snel aan de slag, want gemeenten zitten aan de grens van wat zij kunnen doen voor hun inwoners.”

Zo wil de gemeente bijvoorbeeld eigen ambtenaren, buurtteam en de GGD trainen met minder wantrouwen naar eigen burgers te kijken. “De omgang met Amsterdammers moet anders en hulpvaardiger.” Ook wil de gemeente een scherper onderscheid maken tussen burgers die bewust misbruik maken van regelingen en toeslagen, en burgers die onbewust een fout maken.

Ook wil de gemeente het makkelijker maken om zogeheten bijzondere bijstand aan te vragen. Dat is bijstand voor onvoorziene kosten. De regels daarvoor worden simpeler en aanvragers hoeven minder documenten aan te leveren. “Zo wordt het laagdrempeliger om een beroep te doen op bijzondere bijstand“, aldus de wethouders. Ook wordt de giftendrempel, een maximumbedrag dat mensen als gift mogen ontvangen zonder te worden gekort op hun uitkering, verhoogd van 1200 euro naar 1800 euro.

Verder doet de gemeente ook mee met enkele onderzoeken rondom bestaanszekerheid. Zo is de gemeente in november een pilot gestart om dakloze personen binnen één dag uitsluitsel te geven over hun recht op bijstand, waarna ze binnen 24 uur worden uitbetaald. “Bij positieve uitkomsten van de proef kan dit beschikbaar worden gemaakt voor alle bijstandsgerechtigden”, aldus de gemeente over de pilot. Amsterdam doet volgend jaar ook mee met het onderzoek Gewoon Geld Geven, waarbij driehonderd bijstandsgezinnen maandelijks 150 euro extra krijgen.