Amsterdam gaat inwoners helpen die door betalingsachterstanden geen energiecontract meer hebben en die dreigen te worden afgesloten. De gemeente gaat daarvoor samenwerken met netbeheerder Liander.

Liander geeft de adressen van deze huishoudens aan de gemeente door, zodat die kan inspringen. Het delen van dit soort gegevens is wettelijk niet toegestaan, maar het gaat hier om een proef die drie maanden gaat duren.

Er wordt vooral gekeken naar huishoudens die al bij de gemeente in beeld waren door schulden en andere problemen, maar die eerder geen hulp wilden aannemen. Dat ze mogelijk worden afgesloten van energie en daardoor in de kou komen te zitten, kan volgens Amsterdam het moment zijn dat ze toch hulp willen accepteren.

Ruim 700 huishoudens in de hoofdstad hebben momenteel geen energiecontract. Daar komen er wekelijks ongeveer twintig bij.

Volgens de verantwoordelijke wethouder Marjolein Moorman (armoedebestrijding en schuldhulpverlening) zijn Amsterdam en Liander de eerste gemeente en netbeheerder die afspraken maken over het uitwisselen van gegevens om schuldenproblematiek aan te pakken. Na drie maanden wordt de proef geëvalueerd. Als die goed uitpakt, zal de gemeente bij het Rijk aandringen op wetgeving die deze gegevensuitwisseling mogelijk maakt.