Amsterdam gaat samenwerken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om jongeren met schulden sneller in beeld te krijgen bij hulpverleners. Volgens de gemeente geeft één op de vijf jongeren in Amsterdam aan problematische schulden te hebben. Vaak gaat het om schulden bij meerdere partijen. De pilot van een jaar moet voorkomen dat de schulden van jongeren onnodig oplopen.

De gemeente ontvangt tijdens de pilot een melding van DUO als jongeren betaalachterstanden hebben van minimaal 270 euro en niet reageren op een persoonlijk aanbod voor een betalingsregeling. Een zogenoemde Vroeg Eropaf-medewerker van een van de buurtteams in Amsterdam neemt dan contact op met de jongere in kwestie. Deze medewerkers zijn gespecialiseerd in het leggen van het eerste contact en het bieden van hulp op maat. Ze geven bijvoorbeeld adviezen en tips, en kunnen als het nodig is ook schuldhulpverlening bieden.

De gemeente verwacht dat de pilot, waar minister Carola Schouten (Armoedebeleid) toestemming voor heeft gegeven, begin volgend jaar start. De proef zal na afloop geëvalueerd worden en afhankelijk van de uitkomsten een vervolg krijgen.

Ruim 80 procent van de jongeren met problematische schulden, heeft onder meer een studieschuld. “Vaak schamen ze zich of weten ze niet dat er hulp beschikbaar is”, aldus wethouder Marjolein Moorman (armoede). Volgens de gemeente zijn jongeren kwetsbaar voor geldproblemen. Zij krijgen vanaf hun achttiende nieuwe financiële verantwoordelijkheden terwijl ze meestal amper een buffer hebben, zegt de gemeente.