Voor Amsterdammers met weinig geld, wordt het vanaf 2024 makkelijker om bijzondere bijstand aan te vragen. Dat is bijstand voor onvoorziene kosten, die mensen niet zelf kunnen betalen van eigen inkomen of spaargeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om advocaatkosten of kosten die komen kijken bij een onverwachte, noodzakelijk verhuizing. “Maar ook voor de aanschaf van spullen die iemands thuissituatie aanzienlijk verbeteren, zoals een bed, koelkast of kinderspullen”, aldus de gemeente.

“Toeslagen en regelingen maken het vaak onnodig ingewikkeld voor mensen die het al moeilijk hebben”, zegt wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening). “Ingewikkelde regels of het moeten aanleveren van veel bewijsstukken kunnen ervoor zorgen dat mensen überhaupt geen hulp meer vragen, terwijl ze dit wel nodig hebben en hier recht op hebben. Met een eenvoudiger aanvraagproces voor de bijzondere bijstand kunnen Amsterdammers die onverhoopt financieel in de knel raken makkelijker een beroep doen op onze hulp. Ook zorgen we ervoor dat mensen vaker aanspraak maken op bijzondere bijstand.”

Voor het aanvragen van de bijstand mogen burgers vanaf volgend jaar gewoon zelf de hoogte van hun maandelijkse inkomen doorgeven. Landelijke toeslagen, zoals belastingteruggaven en vakantiegeld, worden voortaan buiten beschouwing gelaten. Daarmee hoopt de gemeente dat het doorgeven van het inkomen eenvoudiger wordt.

Ook worden regels rondom de bijzondere bijstand verruimd. Zo wordt de zogeheten vermogensvrijlating voor woningbezitters verhoogd naar 235.000 euro. Amsterdammers met een woning tot die waarde hebben daarmee ook recht op bijzondere bijstand. Ook mogen Amsterdammers met tijdelijk hoge woonlasten langer beroep doen op bijzondere bijstand; vanaf 2024 twaalf in plaats van zes maanden.

Het vereenvoudigen van de bijzondere bijstand is onderdeel van de agenda Bestaanszekerheid die het college van burgemeester en wethouders afgelopen november presenteerde. Daarin staan maatregelen voor burgers die het financieel moeilijk hebben. Amsterdam neemt de maatregelen omdat “vanuit het Rijk structurele maatregelen uitblijven”, aldus wethouders Moorman en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken).