In nog geen 30 procent van de gemeentelijke coalitieakkoorden wordt dementie als onderwerp van aandacht genoemd. Dat constateert Alzheimer Nederland. De stichting is daar ongerust over, net als over de volgens haar te geringe aandacht voor dagactiviteiten voor mensen met dementie. Daarover wordt volgens de club maar in 10 procent van de akkoorden gesproken.

Er zijn veel zorgen over de toename van het aantal mensen met dementie, met name als gevolg van de vergrijzing. “Dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle manier om eenzaamheid te voorkomen en achteruitgang te vertragen. En bieden bovendien mantelzorgers de kans om op adem te komen en de mantelzorg vol te houden”, aldus Alzheimer Nederland. “Inzet op dagactiviteiten is daarom de komende jaren cruciaal, ook omdat het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal zorgprofessionals afneemt.”

Ook bij het bouwen van seniorenwoningen moet rekening worden gehouden met mensen met dementie, benadrukt de stichting. “Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeterd en gaat het aantal zorgarme jaren omhoog.”

Alzheimer Nederland scande naar eigen zeggen alle 296 coalitieakkoorden op dementievriendelijk beleid. Er is wel een lichtpuntje. In 2018 kwam dementie voor in een kwart van de coalitieakkoorden en nu dus in bijna een derde.