Werkgevers en FNV Jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van het aantal casussen dat ze onder hun hoede hebben. Dat meldt FNV Jeugdzorg. Volgens de vakbond betekent het principeakkoord na maanden van actievoeren een doorbraak voor de vijfduizend jeugdbeschermers. De verwachting is wel dat de wachtlijst door het akkoord, in eerste instantie, oploopt.

Jeugdbeschermers zouden nu gemiddeld twee keer zoveel kinderen en gezinnen bijstaan dan maximaal zou mogen. Op 1 mei vindt een inventarisatie van het exacte aantal maatregelen per jeugdbeschermer plaats, en vanaf dan wordt het aantal zaken stapsgewijs teruggebracht. Volgens de afspraken in het akkoord moeten zij uiteindelijk twaalf zogenoemde kinderbeschermingsmaatregelen onder hun hoede hebben. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlichten van de administratieve druk en het verbeteren van de werkomstandigheden, aldus FNV Jeugdzorg.

“Dit principeakkoord is een mooie stap in de goede richting”, zegt Pim van Uchelen, bestuurder van Partners voor Jeugd. Dat is een samenwerkingsverband van organisaties in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. “Het is belangrijk dat wij als werkgevers alles doen wat in onze macht ligt om de werkdruk van onze jeugdbeschermers te verlagen.” Volgens Jeugdzorg Nederland kunnen de wachtlijsten inderdaad oplopen. “Maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de werkdruk bij jeugdbeschermers te verlagen met het inzetten van juristen, gedragswetenschappers en administratief medewerkers.”

FNV Jeugdzorg-bestuurder Maaike van der Aar spreekt van een enorme doorbraak. “Dit geeft de professionals, die al jarenlang een enorm belangrijke sector overeind houden, eindelijk perspectief. Ook voor kinderen en gezinnen betekent het dat ze daardoor meer tijd en aandacht gaan krijgen dan nu het geval is. We gaan eindelijk ruimte maken voor herstel en opbouw.”

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de leden van de FNV, die tot 6 april de tijd hebben om te stemmen. Tot die tijd blijven alle reeds lopende acties doorlopen, laat de vakbond weten.