Gemeenten hebben de taak gekregen om de Ketenaanpak Valpreventie in te richten voor haar inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA).

Afsprakenleidraad valpreventie beschikbaar

De VNG en VeiligheidNL stelden een Afsprakenleidraad valpreventie op. De leidraad geeft per ketenstap een overzicht van gezamenlijke, gemeentelijke en zorgverzekeraarstaken. Afspraken met de zorgverzekeraar worden op regionaal niveau gemaakt door de regiocoördinator (van de mandaatgemeente). De afsprakenleidraad vermeldt ook wat vanuit het GALA, IZA en de transformatiemiddelen wordt bekostigd.

Gezamenlijke ketenafspraken

De Afsprakenleidraad Ketenaanpak valpreventie is helpend bij het maken van gezamenlijke afspraken over onderdelen en stappen in de keten. De leidraad is een groeidocument en wordt bij nieuwe inzichten of input vanuit gemeenten bijgeschaafd.

Voor meer informatie: