In twee uitspraken van 17 augustus 2022 verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoe de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zogenoemde kinderpardonzaken op evenredigheid moet beoordelen en hoe de bestuursrechter dit vervolgens moet toetsen. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in beide uitspraken dat het niet verlenen van een verblijfsvergunning in deze concrete gevallen onevenredige gevolgen heeft voor de kinderen. Zij vernietigt dan ook de besluiten van de staatssecretaris.

Achtergrond

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in beiden zaken aanvragen van de vreemdelingen afgewezen om een verblijfsvergunning in het kader van de zogenoemde Afsluitingsregeling. Deze regeling van januari 2019 is voor de staatssecretaris het beoogde sluitstuk van regelingen voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven. Hij beoordeelt zulke aanvragen ‘in de context van het gezin’. Dat betekent dat de staatssecretaris een verblijfsvergunning verleent aan alle gezinsleden als het kind een verblijfsvergunning krijgt. Maar het betekent andersom ook dat niemand van het gezin een verblijfsvergunning krijgt als op een van de gezinsleden een zogenoemde contra-indicatie van toepassing is. De staatssecretaris heeft zich in de ene zaak op het standpunt gesteld dat de moeder haar werkelijke identiteit niet heeft kunnen aantonen en in de andere zaak dat de vader een gevaar voor de openbare orde is. Daarom heeft hij in beide gevallen aan niemand van het gezin een verblijfsvergunning verleend.

Staatssecretaris moet opnieuw beslissen op de aanvragen

In beide uitspraken oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat het niet verlenen van een verblijfsvergunning tot onevenredige gevolgen leidt voor de kinderen. De staatssecretaris moet zich opnieuw buigen over de vraag of hij de vreemdelingen een verblijfsvergunning moet verlenen. Hij mag zich dan niet opnieuw op het standpunt stellen dat in de ene zaak de moeder haar identiteit niet heeft kunnen aantonen en in de andere zaak de vader een gevaar voor de openbare orde vormt.

Meer informatie