De salderingsregeling, die duurzame opwek van energie door consumenten stimuleert, mag alleen worden afgebouwd als er een goedwerkend alternatief is. Het risico is anders groot dat het animo voor noodzakelijke verduurzaming in de huur- en koopsector afneemt.

Dat stellen de VNG, Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in hun inbreng voor het plenaire debat afbouw salderingsregeling  op 6 februari in de Eerste Kamer. De bezwaren zijn al eerder kenbaar gemaakt aan de minister, maar de beantwoording hiervan heeft hen niet overtuigd. Er blijven zorgen dat de belangstelling voor zonnepanelen kan afnemen door de afbouw van de salderingsregeling.

Daarom vragen ze opnieuw aandacht voor onderstaande punten:

Terugverdientijd van 7 jaar onvoldoende gewaarborgd

De minister maakt zich geen zorgen over de terugverdientijd en weigert een garantie te geven dat zon op dak ook zonder de salderingsregeling voldoende rendabel blijft om te investeren voor huishoudens. Daarbij verwijst minister Jetten naar de uitkomsten van berekeningen van TNO uit 2022. Die hebben gedateerde uitgangspunten. Ondertussen zijn er 5 energieleveranciers die extra terugleveringskosten in rekening brengen bij consumenten. De minister geeft aan dat pas wanneer het wetsvoorstel is aangenomen regels worden opgesteld voor de berekening van jaarlijkse terugleverkosten. De organisaties willen dat de minister eerst dit gat in de regelgeving dicht.

Veranker langjarig perspectief in de wet

De 80% minimum terugleververgoeding is niet vastgelegd voor de periode na 2026. Deze vergoeding heeft impact op de terugverdientijd. De minister wil dit pas doen na vaststelling van de wet. Overigens is onduidelijk hoe hij dit gaat regelen.

Voorkom dat huurders afhaken

Dankzij de salderingsregeling kunnen verhuurders een aantrekkelijk aanbod doen aan huurders. Zo kunnen verhuurders en huurders de opbrengsten van zonnepanelen delen, zodat de verhuurder een deel van de investering kan terugverdienen. Afbouw van de regeling vertraagt de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen. De toegezegde € 100 miljoen is onvoldoende.

Beperkt handelingsperspectief voor eigen verbruik

De partijen erkennen dat direct verbruik van zelf opgewekte energie impact kan hebben, maar de minister is te optimistisch over de gedragsverandering die door de afbouw van de salderingsregeling plaats zou vinden. Deze verwachting is niet gebaseerd op onderzoek.

Alternatief stimuleringsbeleid noodzakelijk

Het behouden van de salderingsregeling is ook voor de organisaties geen doel op zich, maar een belangrijk middel in het realiseren van de energietransitie bij huurders en woningeigenaren voor nu en in toekomst. Met name voor mensen met een kleine portemonnee moet er een alternatief zijn dat voldoende zekerheid en vertrouwen wekt. Zij gaan daarover graag in gesprek met de minister en de Eerste Kamer.