Gemeenten moeten vluchtelingen met een verblijfsstatus weer voorrang geven bij de toewijzing van een huurhuis. Het kabinet moet die verplichting herinvoeren. Dat staat in een rapport van de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk orgaan dat de regering en het parlement adviseert over migratie.

Volgens deze raad zitten er nu al te lang te veel erkende vluchtelingen in de opvang voor asielzoekers. Om de uitstroom te bevorderen komt de Adviesraad met een aantal aanbevelingen, waaronder het verlenen van voorrang. Die werd in 2017 afgeschaft, maar daarmee heeft het Rijk “een verkeerd signaal afgegeven aan gemeenten”.

Een andere aanbeveling is dat het Rijk, de provincies en gemeenten meer geld steken in flexwoningen voor statushouders en andere groepen die met spoed een woning nodig hebben.

De raad pleit verder voor een “robuust asielstelsel”. Dat kan alleen van de grond komen “als gemeenten wettelijk worden verplicht opvanglocaties voor (alle) asielzoekers ter beschikking te stellen” en het Rijk die opgave “structureel financiert”.

De Adviesraad Migratie heeft het rapport al aangeboden aan staatssecretaris Eric van der burg (Asiel). Het stuk is deze donderdag gepubliceerd.