Advies Raad van State over Wams openbaar gemaakt

Participatiewet, Jeugd, Wmo

De Afdeling Advisering van de Raad van State bracht 13 oktober vorig jaar haar advies aan het kabinet uit over het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Het advies is nu ook gepubliceerd.

De Afdeling Advisering plaatst een aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel en adviseert dit niet bij de Tweede Kamer in te dienen tenzij het is aangepast.

Momenteel wordt gewerkt aan het nader rapport waarin het kabinet ingaat op het advies en de aanpassing van het wetsvoorstel naar aanleiding daarvan. De verwachte datum van de inwerkingtreding van de wet wordt bekend gemaakt als daarover is besloten.

Meer informatie

Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)