Een actiever overheidsbeleid is nodig om de komst van nieuwe migranten in goede banen te leiden. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Samenleven in verscheidenheid.

De overheid houdt nog onvoldoende rekening met de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking, aldus de WRR. “Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving. Migranten komen uit alle delen van de wereld en allang niet meer alleen uit de ‘klassieke’ migratielanden, zoals Marokko, Turkije of Suriname”, constateert de raad.

Ook zijn er steeds meer migranten die na verloop van tijd het land weer verlaten. “De grote verscheidenheid naar herkomstlanden en het kortere verblijf van migranten maken het samenleven ingewikkelder en kunnen leiden tot een versplintering van de samenleving”, waarschuwt de WRR.

Volgens de raad moeten er daarom ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen komen voor alle soorten migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. “Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig”, aldus de WRR. De raad pleit onder meer voor een goede sociale infrastructuur op gemeenteniveau met bibliotheken, wijkcentra en sportvelden.