Geen regulier aanbestedingstraject, maar een inkoopproces op basis van een dialoog. De Achterhoekse gemeenten zijn in gesprek gegaan met aanbieders en hebben zo de onderwijsroute binnen het basisbudget weten in te kopen.

Sinds de Wet inburgering 2021 is ingegaan, hebben gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de inkoop van de leerroutes voor inburgeringsplichtigen.

Meer financiële zekerheid voor onderwijsinstellingen

Met de aanpak van de Achterhoek hebben de aanbieders ook meer financiële zekerheid gekregen. Omdat de gemeenten samen met de aanbieders een reële prijs hebben afgesproken die binnen het budget past, krijgen de aanbieders het afgesproken bedrag altijd.

Meer informatie