De aanvraagperiode voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen wordt met 1 maand verlengend tot en met 31 oktober 2023. Deze regeling is bedoeld om huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) te helpen met de hoge energiekosten in 2023. Deze huishoudens profiteren vaak niet of onvoldoende van het prijsplafond voor energie. Met de verlenging wil het kabinet zoveel mogelijk mensen in staat stellen om van de regeling gebruik te maken.

Tegemoetkoming aanvragen

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via een Vereniging van Eigenaren (vve), als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief.

Huishoudens met een blokaansluiting vragen de steun niet zelf aan. Dit doet diegene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten. In veel gevallen is dit de verhuurder of de vve. De aanvrager verrekent de tegemoetkoming vervolgens met de energiekosten van bewoners. De definitieve verlenging van de aanvraagtermijn wordt voor 30 september gepubliceerd in de Staatscourant.