Op grond van de Participatiewet ontvangen gemeenten budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG-budget). Gemeenten met een tekort komen in aanmerking voor een Vangnetuitkering en moeten hiertoe een aanvraag doen.

Wat houdt de Vangnetuitkering in? Welke rol heeft de gemeenteraad bij de aanvraag? En wat wordt verwacht van het college van B en W?