De looptijd van schuldregelingstrajecten is per 1 juli 2023 wettelijk gehalveerd naar 18 maanden. Naar verwachting zal deze wetswijziging leiden tot meer schuldregelingen, omdat mensen zo sneller van hun schulden afkomen. Vooralsnog is die toename niet zichtbaar bij de 120 gemeenten die meedoen aan de Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden.