De daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is na ruim twee jaar voorbij. Eind september waren er voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 meer mensen met een uitkering dan een jaar eerder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aan het einde van het derde kwartaal hadden 398.000 mensen onder de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering, ongeveer duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging komt volledig voor rekening van jongeren onder de 27 jaar, waar het om een stijging met 8 procent ging.

Nederlanders ouder dan 27 jaar hadden juist minder vaak een uitkering dan een jaar geleden, meldt het statistiekbureau. Al eerder dit jaar wees het CBS erop dat de werkloosheid onder jongeren in de loop van het jaar sterker toeneemt dan bij oudere mensen.

Het CBS deed ook onderzoek naar het aandeel ontvangers van een bijstanduitkering bij mensen met een buitenlandse achtergrond, op basis van cijfers over de eerste drie maanden van 2022. Daaruit komt naar voren dat migranten die in het buitenland zijn geboren vaker een uitkering hebben dan in Nederland geboren kinderen van migranten.

Bij de tweede generatie met ouders uit Indonesië ligt het aandeel uitkeringsontvangers ook lager dan het landelijke gemiddelde. Bij kinderen van in Marokko, Suriname of Carabisch-Nederland geboren ouders is het aandeel met bijstand wel hoger dan het Nederlandse gemiddelde.