Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering krijgt, blijft stijgen. Eind september 2020 kregen 423.000 mensen een uitkering en dat zijn er bijna zevenduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers is in alle leeftijdsgroepen omhoog gegaan, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het vorige kwartaal steeg het aantal mensen met een uitkering ook al, aldus het CBS. Het gaat zowel om geboren en getogen Nederlanders als om mensen met een migratieachtergrond. Bij mensen met een westerse migratieachtergrond is de stijging het grootst.

Het aantal jongeren tot 27 jaar dat een uitkering krijgt, was eind september met 8 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. In de leeftijdsgroep van 28 jaar tot aan de aow-leeftijd is de stijging met ongeveer 1 procent veel minder hoog.

Volgens het CBS is de instroom in de bijstand voor het derde kwartaal achter elkaar hoger dan de uitstroom. Er kwamen in het tweede kwartaal van 2020 ruim 27.000 mensen met een uitkering bij, terwijl bijna 17.000 mensen uitstroomden. In het laatste kwartaal van 2019 was het verschil tussen die beide groepen nog geen duizend mensen. Dat kwartaal was het eerste sinds 2017 dat het aantal bijstandsgerechtigden niet meer daalde.