Het aantal crisismeldingen bij jeugd-ggz-instellingen is de laatste maanden in sommige regio’s met 60 procent toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de Randstad, West-Brabant en in het oosten van Nederland zijn de problemen groot. De kwaliteit van de zorg is daardoor onder zware druk komen te staan. Dat blijkt volgens NRC uit cijfers van twintig ggz-instellingen in Nederland die netwerkorganisatie de Nederlandse ggz woensdag presenteert.

Crisiszorg is er voor de grootste geestelijke nood: jongeren met ernstige depressies, die suïcidaal zijn of al langere tijd niet meer eten waardoor ze dwangvoeding moeten krijgen. De meldingen worden gedaan door hulpverleners. Het gaat om jongeren die vaak dezelfde dag nog hulp nodig hebben. Maar ook de wachtlijsten voor zulke zorg lopen op.

Landelijk zicht op hoelang de wachtlijsten zijn ontbreekt. Zelfs hoeveel jongeren door de jeugdpsychiatrie worden geholpen is niet bekend.

Door onder meer de decentralisatie in de jeugdzorg sinds 2015, waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering, worden nog maar weinig cijfers landelijk geregistreerd.