‘Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke beperking.’ Dat stelt de Fietsersbond in een rapport dat verscheen in de Week van de Toegankelijkheid.

Betere en bredere fietspaden en het drastisch verminderen van het aantal hindernissen om te gaan fietsen zorgen ervoor dat mensen met een fysieke beperking toch de vrijheid hebben om te fietsen.

Aantal fietsers met beperking groeit gestaag

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een fysieke beperking, waaronder rolstoelgebruikers, mensen met gehoorproblemen, zichtproblemen, evenwichtsproblemen, reuma, maag-lever-darmproblemen, spierziektes en COPD. Hoewel niet alle mensen met een beperking kunnen fietsen, is het voor veel mensen toch een ideale mogelijkheid om zich onafhankelijk te kunnen verplaatsen. Onder meer door (elektrische) driewielfietsen, handbikes, loopfietsen en aangepaste ligfietsen groeit het aantal fietsers met een beperking gestaag.

‘Toegankelijkheid voor fietsers met een beperking een blinde vlek’

Volgens Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is toegankelijkheid voor fietsers met een beperking een blinde vlek voor veel gemeenten: ‘De meeste fietsinfrastructuur wordt ontworpen voor jonge fitte fietsers op een tweewieler. Die hebben geen moeite met smalle of hobbelige fietspaden, en tillen ook zonder moeite hun fiets in een etagerek. Als je op een driewielfiets of een handbike moet rijden, dan kijk je daar heel anders naar.’

Suggesties om de toegankelijkheid van fietsen te vergroten

In het rapport doet de Fietsersbond op basis van gesprekken met ervaringsdeskundigen suggesties om de toegankelijkheid van fietsen voor mensen met een beperking te vergroten. Zo kunnen in fietsenstallingen speciale plaatsen voor aangepaste fietsen worden gereserveerd, moeten fietspaden waterpas worden aangelegd en is het verstandig om bij omleidingen ook rekening te houden met fietsers met een beperking.

Betaalbaarheid van aangepaste fietsen

Naast de verbetering van de infrastructuur is ook belangrijk dat wordt gewerkt aan de betaalbaarheid van aangepaste fietsen en de erkenning van fietsers met een beperking. Esther van Garderen: ‘Aangepaste fietsen zijn relatief duur en dus niet voor iedereen zomaar te betalen. De regels voor verstrekking via de Wmo zijn per gemeente verschillend. Dat moet echt veranderen. Aangepaste fietsen geven mensen met een beperking vrijheid om zonder hulp te gaan en te staan waar ze willen. Bovendien is het veel gezonder om te fietsen in plaats van het gebruik van een scootmobiel die wel vergoed wordt, want in beweging blijven is veel beter voor je gezondheid.  Daar moeten we als samenleving in investeren.’

Meer informatie

Het rapport is op donderdag 7 oktober aangeboden aan burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), ambassadeur van het VNG-project Iedereen doet mee! (VN-Verdrag Handicap). Van Dijk zit zelf in een rolstoel en herstelt momenteel van een ongeluk met zijn handbike. Het rapport wordt in de komende maanden ook aan diverse gemeenten aangeboden door lokale Fietsersbond-afdelingen.