Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 asielkinderen die al lang in Nederland verbleven, alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Ook 502 volwassen familieleden van deze kinderen mogen blijven. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Afsluitingsregeling werd een jaar geleden afgesproken door de coalitie, als onderdeel van een nieuwe balans in het Regeerakkoord op het terrein van asiel en migratie. Door deze afspraak kwam er een einde aan de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen – in de volksmond het kinderpardon – en werden casussen van langdurig in Nederland verblijvende kinderen nog éénmaal bekeken met een minder zware toets. Eerst moest een aanvrager meewerken aan vertrek, bij deze regeling is het voldoende als iemand beschikbaar is geweest.

In totaal kwamen 263 kinderen automatisch in aanmerking voor een herbeoordeling. Daarvan hebben er 235 een verblijfsvergunning gekregen. Daarnaast hebben zich nog 837 kinderen gemeld die niet automatisch voor deze regeling in aanmerking kwamen. Op basis van de criteria hebben 334 kinderen uit deze groep een vergunning gekregen.

Afronding

De afwijzingen komen deels doordat kinderen nog geen asielaanvraag hadden lopen. Ook was er een groep kinderen die niet tenminste al 5 jaar na de asielaanvraag in Nederland was of omdat de aanvraag niet 5 jaar voor hun 18e levensjaar was ingediend. Verder was er een aantal keer sprake van identiteitsfraude, gevaar voor de openbare orde of was er al een verblijfsvergunning op een andere grond verleend.

Het is niet langer mogelijk om aanspraak te maken op de Afsluitingsregeling. Alle aanvragen zijn volgens planning in 2019 door de IND afgehandeld. De komende tijd werkt de IND aan de bezwaren op de afwijzingen.