Forum Standaardisatie deelt 5 basisprincipes om regie te houden op internetdomeinen. Het managen van een domeinportfolio en het regelen van herkenbare naamgeving zijn belangrijke principes voor iedere overheidsorganisatie.  Alle principes worden aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden verduidelijkt.

Regie op internetdomeinen

Het is belangrijk dat organisaties weten hoeveel en welke websites zij beheren. Dat voorkomt verwarring, ontevredenheid en cybercrime. Forum Standaardisatie beschrijft in haar nieuwste publicatie ‘Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk’ 5 basisprincipes waarmee organisaties hun domeinbeheer op orde kunnen krijgen.

Beheer voor lange termijn

Als het gaat om het beheer van internetdomeinen, ligt de focus binnen overheidsorganisaties nog  vaak op het eenmalig op orde brengen van het portfolio. Het is belangrijk dat organisaties continue zorgdragen voor goed domeinnaambeheer. De principes uit het magazine dragen daar aan bij.