Burgemeesters en ministers hebben deze week samen gepraat over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Voor de inzet van energiefixers is 35 miljoen euro gereserveerd.

Lokale energiefixers opleiden

De aanwezige burgemeesters stelden voor om een deel van de beschikbare rijksmiddelen voor energiearmoede in te zetten om ‘energiefixers’ op te leiden in de wijken zelf. Hiermee wordt niet alleen gewerkt aan de verduurzaming van woningen vóór komende winter, maar kunnen ook werkzoekenden in de wijk de arbeidsmarkt op geholpen worden. De bewindspersonen reageerden positief op dit voorstel. Het Rijk maakte eerder versneld € 200 miljoen vrij om energiearmoede in Nederland tegen te gaan. Hiervan is € 35 miljoen specifiek gereserveerd voor de 20 stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Een deel van deze € 35 miljoen kan nu besteed worden aan het opleiden van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen om op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen.

Integrale aanpak

Daarnaast bespraken de burgemeesters en ministers onder andere hoe de financieringsstroom vanuit het Rijk voor gemeenten meer integraal opgezet kan worden. Nu gaan verschillende budgetten vaak in aparte stromen naar gemeenten. Het Rijk bekijkt hoe de aanvragen, monitoring en verantwoording van Rijksmiddelen vereenvoudigd kunnen worden voor gemeenten.