Tijdens het kamerdebat op 12 maart over het kinderpardon beloofde staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat hij de regeling voor langdurig verblijvende kinderen loyaal zal uitvoeren. Door die toezegging kunnen in Nederland gewortelde kinderen rechten opbouwen die uiteindelijk kunnen leiden tot een verblijfsvergunning. En hoewel de VVD aangaf geen warme gevoelens te koesteren voor het kinderpardon, lijkt de Nederlandse Staat zich - eindelijk - het lot van een zeer kwetsbare groep kinderen aan te trekken.

Deze kinderen verblijven al jarenlang in onzekerheid in Nederland, in afwachting van duidelijkheid over hun toekomst. Nederland laat hiermee zien dat het als een beschaafd land de belangen en rechten van zeer kwetsbare kinderen probeert na te leven, zoals wereldwijd vastgelegd in het VN- Kinderrechtenverdrag.

Het is dan ook op z’n zachtst gezegd bijzonder dat een paar dagen voor het kamerdebat over de loyale uitvoering van het Kinderpardon een zwakbegaafde 18-jarige jongen uit Amsterdam bijna een week heeft vastgezeten omdat hij illegaal in Nederland verblijft. Deze Ciazio is een Surinaamse jongen met een IQ van 48, hij functioneert op het niveau van een 8-jarige. Hij woont al bijna acht jaar bij zijn moeder in Nederland, zij heeft echter nooit een paspoort voor hem aangevraagd.

Begin maart werd hij opgepakt nadat het schoolbusje waarin hij van het speciaal onderwijs naar huis werd gebracht, een verkeerde straat was ingereden. Ciazio had geen identiteitsbewijs bij zich en hij verblijft bovendien illegaal in Nederland. Hij werd opgepakt en meteen overgedragen aan de vreemdelingendienst. Vervolgens werd hij vijf dagen vastgehouden. Vijf dagen, waarin hij zijn familie niet mocht zien of spreken en waarin hem verteld werd dat hij Nederland moest verlaten. Ter herinnering: we hebben het hier over verstandelijk beperkte jongen, die functioneert op het niveau van een 8-jarige. Pas na bemoeienis van de burgemeester van Amsterdam, besloot de Dienst Terugkeer en Vertrek dat de jongen zijn vertrekgesprek thuis mag afwachten. Hij was compleet in de war en volledig overstuur.

Met de loyale uitvoering van het kinderpardon neemt de Nederlandse Staat haar verantwoordelijkheid voor een zeer kwetsbare groep kinderen. Het kinderpardon is een mooie stap vooruit. Aan Ciazio en zijn ouders is door Veiligheid en Justitie een schadevergoeding betaald. Erkend werd dat “een andere afweging gemaakt had moeten worden”. Ook dat is een mooie stap. Het is alleen wel te hopen dat niet alleen de overheid, maar iedereen in onze maatschappij de rechten en belangen van – kwetsbare – kinderen voorop stelt: u, ik, de agenten die kinderen als Ciazio meenemen en vijf dagen vastzetten en de mensen die sociale media gebruiken om hun warme gevoelens te uiten over de uitzetting van illegale kinderen. U zou eigenlijk de talloze discussies over Ciazio eens moeten googlen. Ik hoop dat u het net zo schokkend vindt als ik wat er wordt geschreven.

Om een lang verhaal kort te maken: Ciazio woont al 8 jaar in Nederland. Hij gaat hier naar school, spreekt de taal, heeft hier ondanks en met zijn beperking een leven opgebouwd. Ja, het klopt dat hij hier illegaal verblijft. Hij heeft een IQ van 48 en ziet daarmee de wereld door de ogen van een 8-jarige. Los van de discussie over zijn illegale status, kinderen van 8 sluit je niet op. En al helemaal niet in een beschaafd land als Nederland.