Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) stelt de invoering van de Omgevingswet toch uit, tot juli volgend jaar. Hij heeft lang vastgehouden aan invoering van de wet per 1 januari 2023, maar vindt het toch onverantwoord om aan die datum vast te houden, heeft hij aan de Tweede Kamer laten weten.

Rapport Adviescollege ICT-toetsing

Directe aanleiding voor zijn besluit is het uiterst kritische rapport van het Adviescollege ICT-toetsing, dat op verzoek van de Eerste Kamer is opgesteld. Het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) – cruciaal voor de uitvoering van de wet – kent nog “forse beperkingen” die tot risico’s leiden als de wet op 1 januari wordt ingevoerd, stelt het Adviescollege in zijn maandag gepubliceerde advies. Het spreekt zich weliswaar niet uit over een datum van inwerkingtreding, maar tussen de regels door is te lezen dat het college invoering per 1 januari onverantwoord vindt.

Verlenging proeftijd DSO: uitstel, geen afstel!

De Jonge wil de gemeenten en provincies die met het DSO moeten gaan werken op deze manier meer tijd geven om te oefenen met de nieuwe wet en andere voorbereidingen te treffen. Hij wil er echter voor waken dat de kennis en ervaring die ze al hebben opgedaan verloren gaat. Daarom wil hij de wet niet te lang uitstellen.

De woonminister heeft lang volgehouden dat hij de wet begin volgend jaar in wil laten gaan, omdat hij ook grote nadelen ziet als de datum verder naar achter wordt geschoven. Zo vreest hij dat uitstel alleen maar leidt tot meer uitstel en dat gemeenten en provincies die wel voldoende voorbereid zijn in het nadeel zijn. Dit leidt bovendien tot extra kosten.

Waarom ook al weer de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en ruim honderd regels en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Daardoor moet het voor burgers en bedrijven makkelijker worden om een vergunning aan te vragen en voor gemeenten om die vergunning sneller te kunnen verlenen. De wet is in 2015 aangenomen in de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer. De invoering ervan is al vier keer uitgesteld.