In de Miljoenennota is een bedrag van 23 miljoen euro opgenomen voor de meerkosten van het uitstel van de Omgevingswet. Informatie hierover is te vinden in de bijlage “Nota over de toestand van ’s Rijks financiën” die hoort bij de Miljoenennota 2022.

VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijkspartijen verkennen op dit moment hoe het bedrag van 23 miljoen euro kan worden ingezet als stimulans voor een goede en tijdige invoering van de wet.

Daarnaast is in de Rijksbegroting een deel van de uitgavepost “Diversen” bestemd voor de afbouw en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en invoeringsondersteuning.