Van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) het hardst geraakt door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Panteia. Zzp’ers verwachten het grootste omzetverlies over de maanden maart en april en kunnen het minst gebruikmaken van overheidssteun in vergelijking met de kleine en de grote mkb’ers.

Panteia ondervroeg ruim 7000 ondernemers, waarvan 66 procent meldde een lagere omzet te verwachten over de maanden maart en april in vergelijking met vorig jaar. De zzp’ers onder hen vangen schijnbaar de hardste klappen. Zij hebben de minste mogelijkheden om kosten te besparen, komen vaak niet in aanmerking voor overheidssteun en verwachten over maart en april een omzetdaling van respectievelijk 67 en 71 procent. Bij de kleine mkb’ers is dat 53 en 60 procent. De grote mkb’ers verwachten respectievelijk 44 en 50 procent lagere omzetten.

Twee derde, exclusief de zzp’ers, probeert kosten te besparen. Een derde doet dat door minder producten of diensten in te kopen. 40 procent geeft aan minder of geen flexibele arbeidskrachten meer in te zetten. Iets meer dan een tiende heeft bij de bank extra financiële ruimte geregeld. 5 procent van de bevraagde mkb’ers is overgegaan tot het ontslaan van personeel.

Belastinguitstel en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee de overheid een groot deel van de loonkosten vergoedt, zijn de meest gebruikte steunregelingen van de overheid. In beide gevallen maakt ongeveer 40 procent van de ondervraagde ondernemers daar gebruik van. Een kwart deed een beroep op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarmee ondernemers die direct geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus 4000 euro vergoeding kunnen aanvragen. Twaalf procent van de respondenten heeft een beroep gedaan op de regelingen voor zzp’ers.

Maar liefst 85 procent heeft nog geen contact opgenomen met de bank. Mkb’ers met grote bedrijven doen dat vaker dan hun collega’s met een kleiner bedrijf. Van de bedrijven met meer dan 50 werknemers heeft ongeveer de helft contact gehad met de bank over enige vorm van steun. Dat contact verloopt niet altijd naar tevredenheid van ondernemers. Hoewel ongeveer de helft tevreden is, is een kwart van de ondernemers die contact hebben gehad met hun bank dat niet.

Mkb’ers uit de sectoren reisbemiddeling, horeca en non-food landbouw lijden het grootste omzetverlies. Bij financiële dienstverleners, ondernemers in de bouw, advocaten en accountants valt de schade enigszins mee.