Alle geldende bestemmingsplannen worden onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Om deze plannen zichtbaar te maken in het Omgevingsloket moet de dossierstatus in Ruimtelijkeplannen.nl op orde zijn. Controleer en actualiseer de dossierstatus van uw bestemmingsplannen.

Van Ruimtelijkeplannen.nl naar Omgevingsloket

Bij inwerkingtreden van de Omgevingswet geldt voor iedere gemeente een omgevingsplan van rechtswege. In dit tijdelijke omgevingsplan zijn onder andere de geldende (vigerende) bestemmingsplannen opgenomen. Deze plannen blijven geldig tot zij worden omgezet naar het nieuwe omgevingsplan.

De geldende bestemmingsplannen zijn gepubliceerd via Ruimtelijkeplannen.nl. Met de overbruggingsfunctie van het Informatiehuis Ruimte worden de gegevens van Ruimtelijkeplannen.nl in het Omgevingsloket ontsloten. Als gemeente hoeft u hier niets voor te doen, dit gebeurt automatisch.

Manifest, dossier en dossierstatus

Via het zogeheten manifest van de bronhouder wordt de planvoorraad van het bevoegd gezag beschikbaar gesteld op Ruimtelijkeplannen.nl. In het manifest is ordening aangebracht met behulp van dossiers. In een dossier zijn één of meerdere ruimtelijke plannen opgenomen van dezelfde procedure.

Een dossier heeft een zogeheten dossierstatus. Bevat een dossier uitsluitend een plan met de planstatus ‘concept’, ‘voorontwerp’ of ‘ontwerp’ dan is de dossierstatus ‘in voorbereiding’. Wijzigt de status van het plan in ‘vastgesteld’, dan moet de bronhouder ook de status van het dossier aanpassen.

Viewer Regels op de kaart

De dossierstatus bepaalt of een plan zichtbaar wordt in de viewer Regels op de kaart van het Omgevingsloket. Stel, een plan is in werkelijkheid ‘geheel onherroepelijk in werking’, maar de dossierstatus van dit plan staat nog op ‘in voorbereiding’. Dan zal dit plan niet als geldende regelgeving in het Omgevingsloket worden getoond.

Controleer en actualiseer de dossierstatus

Het is dus van groot belang dat de dossierstatus goed is. Uit monitoring blijkt echter, dat met name dit type fout vaak voorkomt. Belangrijk dus om als bronhouder de status van uw dossiers te controleren en waar nodig te actualiseren.

Met behulp van het Kwaliteitsdashboard ruimtelijke plannen van het Kadaster kunt u als bronhouder zelf onderzoeken welke dossierstatus u mogelijk moet actualiseren.