De verwachte stijging van de zeespiegel is een blinde vlek bij de grootschalige investeringen die Nederland gaat en moet doen in de ruimtelijke ordening. Daarvoor waarschuwt advies en ingenieursbureau Sweco. Volgens onderzoek van het concern blijkt dat alleen bij waterwerken er enigszins rekening wordt gehouden met de zeespiegelstijging.

Sweco rekende uit dat met de bouw van woningen, aanleg van infrastructuur, de energietransitie, klimaatadaptatie en aanpassingen aan natuur en landbouw in de periode tot 2050 zo’n 900 miljard euro is gemoeid. Daarbij wordt volgens de kenners weinig of geen rekening gehouden met ruimte die mogelijk nodig is om het land tegen de hogere zeespiegel te beschermen.

Vooral in laaggelegen delen van Nederland is het zaak om niet alles vol te bouwen. Volgens Sweco ontbreekt het daarbij ook aan samenhang tussen projecten. “De zeespiegelstijging kan tot gevolg hebben dat de miljarden-investeringen die we nu doen, in de toekomst alsnog op de schop moeten”, aldus projectmanager water Alex Hekman van Sweco. Daarbij bestaat het risico dat ruimtes worden volgebouwd die in de toekomst mogelijk nodig zijn voor andere doeleinden.

Uiteraard is onzeker hoeveel de zeespiegel uiteindelijk zal stijgen. In het gangbare scenario van het Deltaprogramma van de overheid is dit 1 meter tegen 2100. Er zijn echter ook onderzoeken die aantonen dat dit sneller gaat.