Het wetsvoorstel is een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet. Dan bestaan er geen bestemmingsplannen en beheersverordeningen meer, maar is er het omgevingsplan.

Doel van de wetsvoorstel

Door het afschaffen van de actualiseringsplicht komt er bij gemeenten ruimte beschikbaar om in aanloop naar de Omgevingswet al te starten met de voorbereiding van het tot stand brengen van het omgevingsplan.

Voor welke plannen geldt dit wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel gedlt voor de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elketronisch raadpleegbaar zijn (dus beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor plannen die niet raadpleegbaar zijn blijft de actualiseringsplicht van de Wro van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt.