Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat deze verordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving.

Met ingang van 1 juli 2022 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet.

De VNG heeft de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model Erfgoedverordening 2016 geactualiseerd, zodat uw gemeente vanaf juli 2022 door kunt werken met de Erfgoedverordening.