In de Staatscourant is op 26 september 2022 een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2022, nr. 22829). Deze regeling treedt op 1 december 2022 in werking.

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd, de belangrijkste wijzigingen zijn:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

Voor een systeem met een voorlopige emissiefactor (BWL 2018.03.V2) zijn niet tijdig de meetrapporten ingediend. Het systeem heeft daarom eindnoot 28 gekregen en mag niet meer in nieuwbouw- en uitbreidingsituaties worden toegepast.

Pluimvee

De systeembeschrijving van het Biofilter (BWL 2011.03.V3) is uitgebreid met een nieuwe variant. De emissiefactor is niet gewijzigd.
De emissiefactoren voor het Buizenverwarmingssysteem (BWL 2017.01, BWL 2017.09 en BWL 2017.11) zijn aangepast. De emissiefactor bleek niet juist vastgesteld.

Algemeen

In de systeembeschrijvingen voor de biologische luchtwassystemen en gecombineerde luchtwassystemen waar biologische wassers deel van uitmaken, is de eis voor spuien aangepast.