De VNG is positief dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de behandeling van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) doorzet. Deze wet is noodzakelijk voor de regiorol van gemeenten bij het aardgasvrij maken van gebouwen. Wel kaart de VNG bij de commissie 2 vragen aan.

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

De wet wordt voor een belangrijk deel uitgewerkt in het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw).  De VNG vraagt de commissie daarom bij de minister te informeren hoe het proces voor het vaststellen van de Bgiw eruit komt te zien en hoe de Tweede Kamer daarin betrokken wordt.

Wet collectieve warmtevoorziening

De Wgiw draagt bij aan de werking van de Wet collectieve warmtevoorziening. Daarom vraagt de VNG de commissie ook te informeren hoe de samenhang tussen deze wetten wordt geborgd. Het is immers van belang dat de wetgeving consistent is en de uitvoering van beide wetten op elkaar aansluit.

Wet biedt kaders en bevoegdheden

  • De wet geeft de kaders voor de uitvoering door gemeenten
  • Met de bevoegdheid uit de wet kunnen gemeenten duidelijkheid bieden over de planning
  • Met de wet krijgen gemeenten ook een aanwijsbevoegdheid: de mogelijkheid gebieden aan te wijzen die voor een bepaalde datum overgaan op een duurzaam alternatief voor aardgas. Die is als slotstuk van het proces noodzakelijk, omdat er grote maatschappelijke kosten kleven aan het in stand houden van 1 of meerdere aansluitingen in een wijk of buurt.

Lees meer over de inhoud van het wetsvoorstel