Rotterdam is goed op weg om in 2030 minimaal 55 en mogelijk 60 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan dat het nu doet. Wethouder Arno Bonte van Milieu vertelde dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over het Rotterdamse Klimaatakkoord.

De komende jaren wil de stad de haven verder elektrificeren en woningen energiezuinig en klimaatneutraal maken door meer gebruik te maken van restwarmte. Ook moet er een compleet ander mobiliteitssysteem komen, met meer openbaar vervoer, meer ruimte voor fietsers en bijvoorbeeld elektrische deelvoertuigen. De ruimte voor de auto zal verder afnemen, met uiteindelijk alleen nog maar elektrische auto’s op de weg. Ook wordt ingezet op meer thuiswerken. Daarnaast spant de stad zich in voor opwekking en gebruik van verantwoord geproduceerde waterstof.

In 2019 is het Rotterdams Klimaatakkoord gesloten. Dat is een samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties en bedrijven. De bedoeling was toen om de uitstoot in 2030 met 50 procent omlaag te brengen, naar de richtlijn van de Europese Commissie. Dit moet onder meer bereikt worden door het tempo van de bouw van windmolenparken op te voeren en het plaatsen van 2 miljoen zonnepanelen op Rotterdamse daken. Tot nu toe hebben de maatregelen ervoor gezorgd dat er 1 miljoen ton CO2 minder is uitgestoten. Dat moet uiteindelijk een reductie van 10 miljoen ton worden.

Bij de start van het akkoord begonnen zestig Rotterdamse bedrijven en instellingen met 49 klimaatdeals om samen invulling te geven aan de Rotterdamse klimaataanpak. Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid tot 170. Ook praten duizenden Rotterdamse burgers mee.

De klimaatdoelstellingen waren aanvankelijk verdeeld over vijf deelgebieden, de zogeheten klimaattafels (Haven en industrie, Gebouwde omgeving, Schone energie, Mobiliteit en Consumptie) en er werden 55 klimaatdeals gesloten. De zes grootste zorginstellingen hebben zich vorige week als zesde klimaattafel Gezondheidszorg aangesloten bij het akkoord. “Zorginstellingen en ziekenhuizen verbruiken samen veel energie, voedsel en grondstoffen. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de totale CO2-uitstoot en dat leidt tot negatieve effecten voor de gezondheid van mens en milieu”, zei Bonte vorige week.

Het Rotterdamse stadsbestuur riep in september 2021 de noodtoestand uit voor het klimaat. De stad nam zich voor zelf meer maatregelen te nemen maar spoorde daarnaast ook dat het kabinet aan om vaart te zetten met het behalen van de klimaatdoelen.