De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in voor nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse van bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Voor het verbouwen van bouwwerken in gevolgklasse 1 is nog niet besloten of de Wkb op 1 januari 2024 of een half jaar later gaat gelden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hierover in gesprek met betrokken partijen. Vóór de zomer komt hier duidelijkheid over.