Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet, ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer voor het thema bodem. De wegwijzer gaat in op de rol van bodem en ondergrond in de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de relatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Implementatiestappen

De wegwijzer is met name bedoeld voor de bodemspecialist werkzaam bij een gemeente of omgevingsdienst. Deze wegwijzer geeft voor het thema bodem aan welke implementatiestappen een gemeente in ieder geval moet uitvoeren ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Meer informatie