Wegbeheerders moeten onder meer ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor een overweg gaan melden aan ProRail, bijvoorbeeld als er een school in de buurt wordt gebouwd. Ook zal een wegbeheerder in bepaalde gevallen moeten opdraaien voor de kosten van de aanpassing.

Weinig prikkels

Uiterlijk in 2028 moeten alle circa 110 openbare nabo’s zijn verdwenen of beveiligd. Begin dit jaar maakte Dijksma bekend hiervoor nog eens 25 miljoen euro uit te trekken. Dat komt bovenop de 10 miljoen die hiervoor al gereed lag. Dijksma hoopt ook dat gemeenten en provincies hiervoor geld vrijmaken. “Wegbeheerders ervaren te weinig prikkels om een goede invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilige overwegen”, schreef Dijksma deze maand aan de Kamer.