De vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw moeten sinds 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In de praktijk blijkt echter dat ook niet-geregistreerde BENG-berekeningen worden ingediend en goedgekeurd.

Volgens de nieuwe BENG-regelgeving moeten energieprestatieberekeningen worden gemaakt volgens de bepalingsmethode NTA 8800. Deze berekeningen worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Energieprestatieadviseur, met geattesteerde software. Deze adviseur heeft niet alleen het juiste diploma nodig, maar moet ook werken voor een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL)9500. Hij registreert zijn berekeningen in EP-online.

Niet-registreerde berekeningen

Diverse projectontwikkelaars zouden nu ongeregistreerde berekeningen (een concept-uitdraai uit de software) uploaden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hiermee besparen ze op certificerings- en controlekosten. Er is echter geen garantie op de kwaliteit van de berekeningen en de uitvoering. Ook ontbreekt bij oplevering de grondslag voor omzetting naar het definitieve Energielabel, omdat de berekening niet in EP-Online is geregistreerd.

Aandachtspunten bij vergunningsaanvraag

Aanvragen met zo’n ongeregistreerde berekening kunnen dus niet worden goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht. Waar moet een gemeente op letten bij de vergunningsaanvraag?

  • Is de berekening gemaakt door een Vakbekwaam Adviseur EPA-W/D of EPA-U/D? Hiervoor geldt overigens tot 1 juli 2021 een overgangsregeling.
  • Is de berekening gemaakt met geattesteerde software?
  • Is de Vakbekwaam Adviseur werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf?
  • Is in de berekening, conform NTA 8800, alleen gebruikgemaakt van kwaliteits- en/of gelijkwaardigheidsverklaringen die in de database van BGRC zijn opgenomen?
  • Komen algemene punten, zoals adres- of perceelgegevens op de berekening, overeen met de vergunningsaanvraag?
  • Ziet u merkwaardige zaken bij perimeter (omtrek), gebruiksoppervlak en inhoud?