Er moet dringend gekeken worden naar waar PFAS-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen. Dat zeggen onderzoekers van het kenniscentrum van waterschappen Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen de NOS.

Zij concludeerden dat ook in het afvalwater concentraties PFAS zitten: 10 tot 1000 nanogram per liter. Dat is veel minder dan andere verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten, maar PFAS heeft al bij zeer lage concentraties een hoog gezondheidsrisico.

In het onderzoek zijn bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties metingen gedaan. De onderzoekers verwachtten alleen hoge concentraties aan te treffen bij installaties die veel industriewater verwerken, maar ook installaties die bijna alleen huishoudelijk afvalwater zuiveren, leverden hoge concentraties op. “Dit onderzoek toont weer aan dat PFAS overal zit”, zegt Michiel Jonker, milieutoxicoloog van de Universiteit Utrecht tegen de NOS. “PFAS is gemaakt om overal aan te ontsnappen, qua zuivering slipt het overal doorheen. Je kunt het simpelweg niet verwijderen. Des te meer reden om de productie te stoppen.”