Grondstoffen die uit rioolwater worden teruggewonnen moeten niet langer als “afval” worden aangemerkt, vinden de waterschappen. Dat stempel kan namelijk het hergebruik van de stoffen in de weg zitten.

Uit het vieze water worden tal van nuttige grondstoffen gehaald, zoals cellulose, fosfaat en het bindmiddel Kaumera, dat van rioolslib wordt gemaakt. Om dat hergebruik verder te bevorderen, is het volgens de Unie van Waterschappen nodig dat de wet- en regelgeving over afval wordt aangepast. Veel regels stammen nog uit de jaren 70 “toen men nog uitging van de gedachte dat een product een afvalstof zou worden”, schetst de koepelorganisatie.

Het blijft belangrijk om mens en milieu te beschermen tegen vervuiling door afvalstoffen, erkennen de waterschappen, maar ze wijzen erop dat Nederland grote ambities heeft om de economie helemaal circulair te maken tegen 2050. Dat wil zeggen dat grondstoffen telkens weer opnieuw worden gebruikt.

Voor twee stoffen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al een tijd bezig de afvalstatus op te heffen. “Deze procedure duurt al bijna zes jaar”, aldus de waterschappen. Ze zouden dit graag nog zien gebeuren met zestien andere grondstoffen. “Een hoger tempo is dus noodzakelijk.”

Volgende week woensdag vergadert een commissie van de Tweede Kamer over de circulaire economie. Ook recyclingbedrijf Renewi heeft in aanloop naar die vergadering plannen gedeeld om meer te recyclen. Zo stelt het bedrijf voor om vanaf een bepaald gewicht “een absoluut verbrandingsverbod” in te stellen op materialen die gerecycled kunnen worden. Vooral bij bedrijven kan het volgens Renewi beter. De overheid zou hen bijvoorbeeld kunnen verplichten tot het sorteren van bepaalde afvalstromen. Het bedrijf wijst naar nieuwe wetgeving in Vlaanderen als goed voorbeeld.

In Nederland wordt jaarlijks nog 7 miljoen ton afval verbrand, becijfert Renewi. “Dat is spijtig, want de hierin aanwezige grondstoffen gaan daardoor definitief verloren en kunnen dus niet worden ingezet als secundaire grondstoffen voor de productie van nieuwe producten”, aldus het bedrijf, dat verder wijst op CO2-uitstoot die “vermeden had kunnen worden”.