Waterschap Limburg wil dat voortaan ook het omringende buitenland wordt betrokken in de aanpak van de waterveiligheid in Limburg. “Zuid-Limburg is weliswaar het hoogste punt in Nederland, maar het laagste in de Euregio”, zei dijkgraaf Patrick van der Broeck van het waterschap donderdag.

“Niet alleen kwam de regen hier vorige week met bakken tegelijk neer – 18 volle emmers per vierkante meter – het water kwam ook omlaag vanuit de Ardennen en Duitsland en ook de Maas overstroomde.”

Van der Broeck sprak tijdens een bezoek van Deltacommissaris Peter Glas aan Zuid-Limburg. Glas bezocht er onder meer een ingezakte kademuur, een ingestorte brug en een woning die op instorten staat. Ook sprak hij met inwoners en ondernemers in Meerssen, Geul en Valkenburg. “Ik ben hier gekomen om te luisteren”, zei hij.

Ook pleitte hij opnieuw voor het verhogen van de snelheid bij de aanpak van de waterveiligheid in Limburg. “Alle gemeenten voerden afgelopen twee jaar een stresstest uit. We hebben dus een foto voor elke gemeente. Het loket staat ervoor open, maak er gebruik van.”

Glas wees erop dat in landelijk gebied in Limburg 500 opvangbekkens zijn gerealiseerd. Misschien moeten dat er meer worden, zei hij. “Kunnen we dan elke ramp voorkomen? Ik betwijfel dat. In deze omvang was het wel heel extreem.”

Het waterschap vertelde hem dat de beken in Limburg meer ruimte moeten krijgen om overstromingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Bestuurster Josette van Wersch noemde de watersnood in Limburg de afgelopen dagen een “gamechanger”. “We zagen dat buffers volliepen en beken overstroomden”, zei ze tijdens het bezoek van Glas aan Valkenburg. “Zandzakken hielpen niet, wegpompen ook niet.”

Burgemeester Daan Prevoo praatte Glas bij over de problemen bij de evacuatie van inwoners. Het water stroomde zo woest dat mensen niet direct met rubberbootjes van de bovenverdiepingen gehaald konden worden.

Hij wees er bovendien op dat Valkenburg de op een na meest vergrijsde gemeente van Nederland is, wat de evacuaties extra bemoeilijkte. Van de 700 mensen die sindsdien ontheemd zijn, hebben er pas 200 onderdak gevonden. “De anderen zitten vaak verdwaasd op bed in een hotelkamer voor zich uit te kijken met de vraag: waar moet ik beginnen?”, zei hij.