Waterschap Rivierenland heeft op vier plaatsen in het gebied rond de grote rivieren holen en gaten van bevers in de dijken gevonden. De schade werd ontdekt tijdens een extra inspectie op beverschade. Zo’n inspectie wordt in het vervolg steeds gehouden voordat het hoogwaterseizoen aanbreekt en de dijken op orde moeten zijn. Want de beschermde knaagdieren veroorzaken steeds meer schade aan dijken, die daardoor kunnen breken, aldus het schap.

In het werkgebied van Rivierenland wonen ongeveer een miljoen Nederlanders direct achter de rivierdijken. Als een rivierdijk zou breken, komt het gebied daarachter onmiddellijk metersdiep onder water te staan en zouden veel inwoners verdrinken. Bevers graven hun gangenstelsels tot diep in de dijken. De ingangen van hun holen zitten meestal onder water en zijn alleen met extra speurwerk te vinden.

Er zijn volgens het schap holen en gaten gevonden in Waaldijken en in Maasdijken, bij Dodewaard, Ophemert, Nederasselt en Dussen. Het schap is op alle plaatsen bezig met herstel van de dijklichamen en dichtgooien van de bevergaten. Volgens het schap zitten er langs de grote rivieren in het werkgebied ongeveer duizend bevers. In Gelderland mag op bevers worden geschoten als er geen enkele andere oplossing is voor een dier dat onaanvaardbare overlast veroorzaakt. Dat is vorig najaar al eens gebeurd.