De waterstand in de IJssel is zo laag geworden dat waterschap Vallei en Veluwe niet meer voldoende water kan aanvoeren in de Noordelijke IJsselvallei. Het gemaal bij het Gelderse Terwolde kan geen water meer aanzuigen uit de rivier, aldus het schap maandag.

Bij Terwolde is nu een noodpomp geplaatst, maar die heeft onvoldoende capaciteit om de hele Noordelijke IJsselvallei van water te voorzien. Waterschap Vallei en Veluwe zet daarom de zogenoemde verdringingsreeks in. Dat zijn landelijke en wettelijk vastgelegde afspraken over de verdeling van zoetwater bij een watertekort. Alle watergebruikers zijn daarvoor ingedeeld in vier categorieën. Dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur vormen de categorie die zo lang mogelijk water krijgt.

In Vallei en Veluwe mogen gebruikers uit categorie 4 in het gebied van het gemaal Terwolde geen oppervlaktewater meer gebruiken. In die categorie vallen onder meer landbouw, binnenvisserij, recreatie en niet-kwetsbare natuur. “We moeten het water dat er nog is zorgvuldig verdelen”, aldus heemraad Henk Veldhuizen.

Vallei en Veluwe houdt in het hele werkgebied zo veel mogelijk water vast. Al vanaf medio mei geldt in het gebied een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken, rivieren en kanalen die afhankelijk zijn van regenval. Desondanks vallen steeds meer kleine watergangen droog.