Organisaties in de Rotterdamse haven hebben de handen ineengeslagen en vastgelegd wat de Omgevingswet voor bedrijven in het havengebied gaat betekenen. Met hulp van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) hebben zij een brochure samengesteld, die een overzicht geeft van de veranderingen.

Organisaties als Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, GGD, DCMR en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben samen met het IPLO de brochure samengesteld. Deze organisaties hopen bedrijven in de haven zo te helpen met het nadenken over hun huidige en nieuwe activiteiten onder de Omgevingswet. Zodat ze goed voorbereid zijn op de invoering van die wet.

Snellere besluitvorming

Onderwerpen die in de brochure aan bod komen zijn bijvoorbeeld de snellere besluitvorming over vergunningsaanvragen onder de Omgevingswet, de relatie tussen vergunningen en het omgevingsplan van de gemeente. Maar hij bevat ook informatie over het nieuwe digitaal stelsel (DSO) en de prominente plek van ‘gezondheid’ in de Omgevingswet.

De brochure, loopt vooruit op de ‘Wegwijzer’ die later dit jaar wordt uitgebracht.