Versnelling is nodig bij de inrichting van nieuwe natuur, aldus de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. In 2021 richtten provincies 1.922 extra hectares natuur in. Dat is minder dan de jaren ervoor. De afspraak is dat er binnen zes jaar nog zo’n 34.432 hectare nieuwe natuur bij komt. Dit lukt alleen als de provincies versnellen en samen met het Rijk een oplossing kunnen vinden voor de knelpunten, zoals capaciteitsgebrek en stijgende grondprijzen.

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit moet tot 2028 zo’n 80.000 hectare nieuwe natuur opleveren. Rijk en provincies rapporteren jaarlijks over de voortgang.