Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving is inhoudelijk afgerond. Een belangrijke stap is de afronding van de aanvullingsbesluiten. Deze zijn in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee zijn alle Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) gereed die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook is de Aanvullingsregeling geluid gepubliceerd, als eerste van de 4 aanvullingsregelingen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De productieplanning van de landelijke voorziening van het DSO, het DSO-LV, is opgenomen in de Route 2022. Deze gezamenlijke roadmap toont op hoofdlijnen de route die de samenwerkende partijen voor ogen hebben om te voldoen aan de 5 minimale eisen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO-LV of hebben zich hiervoor aangemeld.

Oefenen met samenwerken

Overheden oefenen met het samenwerken aan de vergunningverlening onder de Omgevingswet. Dat gebeurt onder meer in werkplaatsen DSO-keten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Ook zijn er oefencasussen, demo’s en demoscripts waarmee bevoegd gezagen zelf kunnen gaan werken. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de regionale implementatiecoaches (RIO’s) ondersteunen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk hierbij.

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren heeft ook de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2018-2020 aan de beide Kamers gestuurd. Met behulp van de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen gemeenten en provincies alvast experimenteren met de mogelijkheden van de Omgevingswet.