Binnenkort starten de voorbereidingen van het nieuwe LEADER programma 2023 – 2027, een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin is gericht. Gemeenten kunnen deze subsidie gebruiken om hun eigen beleidsprogramma’s, die aansluiten bij de LEADER-doelen, te versterken.

Het is van belang om op tijd te starten met de voorbereidingen om in LEADER te kunnen participeren. In de nieuwe brochure leest u meer over het programma en hoe u hieraan mee kunt doen. Het startpunt is in alle gevallen de provincie. Contactgegevens zijn te vinden in de brochure.

Wat is LEADER?

LEADER is een EU-programma voor regionale en lokale plattelandsontwikkeling. Het programma is een onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LEADER kan ingezet worden voor onder andere projecten die gericht zijn op het behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland, sociale cohesie en beschikbaarheid van voorzieningen. Het is interessant voor burgers (als collectief), bedrijven, organisaties en gemeenten.

Financiële middelen in gemeentebegroting

Op dit moment zijn nog niet alle details en vraagstukken door de provincies uitgewerkt, maar gemeenten moeten voor ondersteuning en participatie in het LEADER programma tijdig financiële middelen in hun begroting opnemen. Dit maakt het mogelijk dat projecten vanaf het begin beoordeeld, toegekend en uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt geadviseerd nu al contact op te nemen met de provincie om tijdig meegenomen te worden in het proces.

Meer informatie