Gemeenten zijn hard bezig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Sommige onderwerpen kunnen voor inwerkingtreding worden ingeregeld, andere onderwerpen daarna. De VNG heeft een factsheet opgesteld dat helpt bij welke voorbereidingen gemeenten al kunnen treffen voor het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Aan de hand van een tijdlijn wordt kort ingegaan op welke besluiten voor de inwerkingtreding genomen kunnen worden. Daarnaast staan er nog een aantal links naar interessante webpagina’s onder aandachtspunten. Let op: de opsomming onder aandachtspunten is niet uitputtend.

Meer informatie